ACCESS

 • Head Office

  〒160-0023
  2nd Floor, Shinjuku Sanei Building, 1-22-2, Nishi-shinjuku, Shinjuku-ku, Tokyo, 160-0023, Japan

  Google Map
 • Shinjuku Satellite Office

  〒163-0918
  18th Floor, Shinjuku Monolith Building, 2-3-1, Nishi-shinjuku, Shinjuku-ku, Tokyo, 163-0918, Japan

  Google Map
 • Shinjuku Second Satellite Office

  〒160-0023
  4th Floor, Shinjuku Hourai Building, 1-20-2, Nishi-shinjuku, Shinjuku-ku, Tokyo, 160-0023, Japan

  Google Map
 • Access

  It takes 5 minutes to walk to Shinjuku station.

Office List

Hokkaido・Tohoku

 • Sapporo Office

  〒060-0005
  18th Floor, JR Tower Office Plaza Sapporo Building, 2-5, Kita 5-jo Nishi, Chuo-ku, Sapporo-shi, Hokkaido, 060-0005, Japan
  TEL : 011-223-5750 / FAX : 011-223-3111

  Google Map
 • Sapporo-BPO center Office

  〒060-0061
  5th・8th Floor, Minami Ichijo K Building, 2-5, Minami 1-jo Nishi, Chuo-ku, Sapporo-shi, Hokkaido, 060-0061, Japan

  Google Map
 • Sapporo Sosei Office

  〒060-0001
  21th floor, Sapporo-Sosei-Square, 1-6, Kita-ichijo-nishi, Chuou-ku, Sapporo-shi, Hokkaido 060-0001, Japan
  TEL : 011-252-8040 / FAX : 011-252-8210

  Google Map
 • Aomori Office

  〒030-0861
  7th Floor, Taiyoseimeiaomori Building, 2-25-1, Nagashima, Aomori-shi, Aomori, Japan
  TEL : 017-721-1501 / FAX : 017-721-1502

  Google Map
 • Morioka Office

  〒020-0034
  5th floor, Morioka Fukoku Seimei Building, 15-19, Moeioka-Ekimaedori, Morioka-shi, Iwate, 020-0034, Japan
  TEL : 019-604-6400 / FAX : 019-604-6401

  Google Map
 • Sendai Office

  〒980-0021
  13th Floor, Aobadori Plaza Building, 3-2-1, Chuo, Aoba-ku, Sendai-shi, Miyagi, 980-0021, Japan
  TEL : 022-713-8550 / FAX : 022-713-8551

  Google Map
 • Yamagata Office

  〒990-0039
  4th Floor, Asahiseimei-Yamagata Building, 3-1-7, Chuo, Kasumi-Chou, Yamagata-shi, Yamagata 990-0039, Japan
  TEL : 023-626-1365 / FAX : 023-626-1366

  Google Map
 • Koriyama Office

  〒963-8004
  9th Floor, Koriyama-Daidouseimei Building, 1-22, Nakamachi, Koriyama-shi, Fukushima, 963-8004, Japan
  TEL : 024-927-4535 / FAX : 024-927-4536

  Google Map

kanto

 • Takasaki Office

  〒370-0841
  Takasaki Office 7th Floor, Takasaki East Tower Building, 16-11, Sakaecho, Takasaki-shi, Gunma, 370-0841, Japan
  TEL : 027-320-7333 / FAX : 027-320-7337

  Google Map
 • Utsunomiya Office

  〒320-0033
  8th Floor, Utsunomiya NI Building, 4-15, Honcho, Utsunomiya-shi, Tochigi, 320-0033, Japan
  TEL : 028-625-1811 / FAX : 028-625-1812

  Google Map
 • Mito Office

  〒310-0015
  4th Floor, Mito North Front Building, 1-3-41, Miyamachi, Mito-shi, Ibaraki, 310-0015, Japan
  TEL : 029-302-6201 / FAX : 029-302-6205

  Google Map
 • Chiba Office

  〒260-0015
  9th Floor, Fujimi Highness Building, 2-7-5, Fujimi, Chuo-ku, Chiba-shi, Chiba, 260-0015, Japan
  TEL : 043-202-2855 / FAX : 043-202-2565

  Google Map
 • Kashiwa Office

  〒277-0842
  4th Floor, Kashiwa Daiichi-Seimei Building, 7-3, Suehirocho, Kashiwa-shi, Chiba, 277-0842, Japan
  TEL : 04-7148-6216 / FAX : 04-7148-6211

  Google Map
 • Ichihara Office

  〒290-0081
  5th Floor, Maruei No.9 Building, 1-14-20, Goichuou-nishi, Ichihara-shi, Chiba, 290-0081, Japan
  TEL : 0436-26-8122 / FAX : 0436-26-8123

  Google Map
 • Omiya Office

  〒330-0854
  17th Floor, Sonic City Building, 1-7-5, Sakuragicho, Omiya-ku, Saitama-shi, Saitama, 330-0854, Japan
  TEL : 048-658-3380 / FAX : 048-658-3361

  Google Map
 • Kawagoe Office

  〒350-1123
  4th Floor, Tojo Pearl Building, 15-13, Wakita Honcho, Kawagoe-shi, Saitama, 350-1123, Japan
  TEL : 049-249-5050 / FAX : 049-249-5055

  Google Map
 • Koshigaya Office

  〒343-0816
  3rd floor, Koshigaya yayoi building, 1-4, Yayoi-cho, Koshigaya-shi, Saitama, 343-0816, Japan
  TEL : 048-960-3121 / FAX : 048-960-3122

  Google Map
 • Tachikawa Office

  〒190-0023
  3rd Floor, Tachikawa Daiichi-Seimei Building, 2-3-6, Shibasakicho, Tachikawa-shi, Tokyo, 190-0023, Japan
  TEL : 042-548-5605 / FAX : 042-548-5622

  Google Map
 • Ikebukuro Office

  〒171-0022
  4th Floor, HF Ikebukuro Building, 2-29-12, Minami-Ikebukuro, Toshima-ku, Tokyo, 171-0022, Japan
  TEL : 03-5960-8717 / FAX : 03-5956-7731

  Google Map
 • Ikebukuro - Second Office

  〒170-0013
  8th Floor , ikebukuro Y3 Building , 4-24-13, Higashi-Ikebukuro, Toshima-ku, Tokyo, 170-0013, Japan
  TEL : 03-5928-9990 / FAX : 03-5928-0045

  Google Map
 • Shibuya Office

  〒150-0002
  2nd Floor, Miyamasuzaka ST Building 1-8-6, Shibuya, Shibuya-ku, Tokyo, 150-0002, Japan
  TEL : 03-6418-7770 / FAX : 03-5468-6544

  Google Map
 • Akihabara Office

  〒101-0025
  5th Floor, Ohara Building, 2-1, Kandasakumacho, Chiyoda-ku, Tokyo, 101-0025, Japan
  TEL : 03-5835-3366 / FAX : 03-5835-3373

  Google Map
 • Kanda Office

  〒101-0044
  7th Floor, Kandatokuriki Building, 2-9-12, Kajityou, Chiyodaku, Tokyo, 101-0044, Japan
  TEL : 03-4346-6170 / FAX : 03-4346-6180

  Google Map
 • Kinshicho Office

  〒130-0022
  3rd Floor, Hotei Building, 1-11-7, Kotobashi, Sumida-ku, Tokyo, 130-0022, Japan
  TEL : 03-5625-3755 / FAX : 03-5625-3805

  Google Map
 • Machida Office

  〒194-0022
  1st Floor, Machida Morino Building, 1-33-11, Morino, Machida-shi, Tokyo, 194-0022, Japan
  TEL : 042-739-7631 / FAX : 042-739-7641

  Google Map
 • Hachioji Office

  〒192-0082
  3rd Floor, Hashikan LK Building, 1-6, Higashi-cho, Hachioji-shi, Tokyo, 192-0082, Japan
  TEL : 042-631-0050 / FAX : 042-631-0052

  Google Map
 • Kawasaki Office

  〒210-0007
  5th Floor, NMF Kawasaki Higashiguchi Building, 3-1, Ekimae Honcho, Kawasaki-ku, Kawasaki-shi, Kanagawa, 210-0007, Japan
  TEL : 044-221-7213 / FAX : 044-221-7215

  Google Map
 • Yokohama Office

  〒220-0004
  6th Floor, Sotetsu KS Building, 1-11-5, Kitasaiwai, Nishi-ku, Yokohama-shi, Kanagawa, 220-0004, Japan
  TEL : 045-326-2020 / FAX : 045-326-2555

  Google Map
 • Fujisawa Office

  〒251-0025
  2nd Floor, Nihon-Seimei Fujisawa Building, 1-5-2, Kugenuma Ishigami, Fujisawa-shi, Kanagawa, 251-0025, Japan
  TEL : 0466-29-2295 / FAX : 0466-29-2660

  Google Map
 • Atsugi Office

  〒243-0014
  7th Floor, Nihon-Seimei Hon-atsugi Building, 1-2-1, Asahi-cho, Atsugi-shi, Kanagawa, 243-0014, Japan
  TEL : 046-226-8105 / FAX : 046-226-8106

  Google Map

Chubu

 • Niigata Office

  〒950-0087
  6th Floor, Hokuetsu-Daiichi Building, 1-2-25, Higashiodori, Chuo-ku, Niigata-shi, Niigata, 950-0087, Japan
  TEL : 025-247-2005 / FAX : 025-247-2020

  Google Map
 • Toyama Office

  〒930-0004
  8th Floor, Kitanihonbashisakuradori Building, 1-18, Sakurabashi-Street, Toyama-shi, Toyama, 930-0004, Japan
  TEL : 076-441-7250 / FAX : 076-441-7251

  Google Map
 • Kanazawa Office

  〒920-0853
  7th Floor, Kanazawa Fukoku-Seimei Ekimae Building, 2-11-7, Honmachi, Kanazawa-shi, Ishikawa, 920-0853, Japan
  TEL : 076-222-8655 / FAX : 076-222-5516

  Google Map
 • Kofu Office

  〒400-0031
  5th floor, Kofu Marunouchi Bulding, 2-30-3, Marunouchi, Kofu-shi, Yamanashi, 400-0031, Japan
  TEL : 055-231-7550 / FAX : 055-231-7555

  Google Map
 • Nagano Office

  〒380-0824
  5th Floor, Mitsui-Seimei Nagano Building, 1282-16, Minami Ishidocho, Nagano-shi, Nagano, 380-0824, Japan
  TEL : 026-291-5025 / FAX : 026-291-5026

  Google Map
 • Matsumoto Office

  〒390-0811
  5th Floor, Nihon-Seimei Matsumoto Ekimae Building, 1-4-20, Chuo, Matsumoto-shi, Nagano, 390-0811, Japan
  TEL : 0263-39-7020 / FAX : 0263-39-7021

  Google Map
 • Shizuoka Office

  〒422-8067
  9th Floor, Mizunomori Building, 14-1, Minamicho, Suruga-ku, Shizuoka-shi, Shizuoka, 422-8067, Japan
  TEL : 054-280-0310 / FAX : 054-280-0311

  Google Map
 • Hamamatsu Office

  〒430-0928
  9th Floor, Hamamatsu Daiichi-Seimei Nittsu Building, 110-5, Itayamachi, Naka-ku, Hamamatsu-shi, Shizuoka, 430-0928, Japan
  TEL : 053-459-6373 / FAX : 053-459-6380

  Google Map
 • Numazu Office

  〒410-0802
  6th floor, Meiji Yasuda Seimei Numazu Agetsuchicho Bulding, 14, Agetsuchicho, Numazu-shi, Shizuoka, 410-0802, Japan
  TEL : 055-964-1144 / FAX : 055-964-1143

  Google Map
 • Nagoya Office

  〒450-0002
  7th Floor, Daitokai Building, 3-22-8, Meieki, Nakamura-ku, Nagoya-shi, Aichi, 450-0002, Japan
  TEL : 052-533-3874 / FAX : 052-533-3617

  Google Map
 • Okazaki Office

  〒444-0864
  4th Floor, Meitetsu Higashi-Okazaki South Building, 1-1, Terahigashi, Myodaiji-cho, Okazakii-shi, Aichi, 444-0864, Japan
  TEL : 0564-72-4112 / FAX : 0564-72-4113

  Google Map
 • Gifu Office

  〒500-8844
  2nd Floor, Daido-Seimei Hirose Building, 6-16-201, Yoshino-machi, Gifu-shi, Gifu, 500-8844, Japan
  TEL : 058-262-2370 / FAX : 058-262-2380

  Google Map
 • Mie Office

  〒510-0075
  3rd Floor, TK Building, 1-2-24, Yasujima, Yokkaichi-shi, Mie, 510-0075, Japan
  TEL : 059-356-8088 / FAX : 059-356-8188

  Google Map

Kinki

 • Shiga Office

  〒525-0032
  6th floor, Nanyoken Bulding, 1-8-1, Ooji, Kusatsu-shi, Shiga, 525-0032, Japan
  TEL : 077-561-5330 / FAX : 077-561-5360

  Google Map
 • Kyoto Office

  〒600-8007
  8th Floor, Kyoto Shoken Building, 66, Tachiuri Nishimachi, Higashiiru, Higashinotoin, Shijodori, Shimogyo-ku, Kyoto-shi, Kyoto, 600-8007, Japan
  TEL : 075-253-6990 / FAX : 075-253-6950

  Google Map
 • Fushimi Office

  〒612-8081
  2nd floor, Ikemoto Building, 5-403-2, Shin-machi, Fushimi-ku, Kyoto-shi, Kyoto, 612-8081, Japan
  TEL : 075-601-5080 / FAX : 075-601-5081

  Google Map
 • Osaka Branch

  〒530-0002
  2nd Floor, Nishi-Umeda MID Building (previously known as Sakurabashi Toyo Building), 2-2-16, Sonezakishinchi, Kita-ku, Osaka-shi, Osaka, 530-0002, Japan
  TEL : 06-4797-1307 / FAX : 06-4797-1211

  Google Map
 • Osaka Branch - Second Office

  〒530-0001
  29th Floor, Osaka Station 3 Building, 1-1-3, Umeda, Kita-ku, Osaka-shi, Osaka, 530-0001, Japan
  TEL : 06-6342-0369 / FAX : 06-6342-0367

  Google Map
 • Osaka Branch - Third Office

  〒530-0012
  7th Floor, Hankyu Terminal Building, 1-1-4, Shibata, Kita-ku, Osaka-shi, Osaka, 530-0012, Japan
  TEL : 06-6359-6150 / FAX : 06-6359-6155

  Google Map
 • Osaka Branch - Fourth Office

  〒530-0027
  4th Floor, Sankyo Umeda Building, 1-5, Doyamacho, Kita-ku, Osaka-shi, Osaka, 530-0027, Japan
  TEL : 06-6360-6111 / FAX : 06-6360-6130

  Google Map
 • Osaka Branch - Fifth Office

  〒530-0001
  10th floor,Osaka Ekimae Dai-ichi Bld, 1-3-1, Kita-Umeda, Osaka-city, Osaka, 530-0001, Japan
  TEL : 06-6342-7111 / FAX : 06-6342-7110

  Google Map
 • Namba Office

  〒542-0076
  13th Floor, namba In front of the station 4-chome Building, 4-4-1, Namba, Chuo-ku, Osaka-shi, Osaka, 542-0076, Japan
  TEL : 06-4397-6611 / FAX : 06-4397-6622

  Google Map
 • Tennoji Office

  〒545-0052
  14th Floor, Abeno Lucias Building, 1-5-1, Abenosuji, Abeno-ku, Osaka-shi, Osaka, 545-0052, Japan
  TEL : 06-6648-7342 / FAX : 06-6648-7344

  Google Map
 • Sakai Office

  〒590-0075
  8th Floor, Sankyo Sakai Higashi Building, 2-3-20, Minami Hanadaguchi-cho, Sakai-ku, Sakai-shi, Osaka, 590-0075, Japan
  TEL : 072-224-2701 / FAX : 072-224-2702

  Google Map
 • Takatsuki Office

  〒569-0803
  5th Floor, Five Building, 5-23, Takatsuki-cho, Takatsuki-shi, Osaka, 569-0803, Japan
  TEL : 072-686-0930 / FAX : 072-686-0931

  Google Map
 • Nara Office

  〒630-8225
  3rd floor, Nara Sanwa Toyo Bulding, 27-1, Nishi-Mikadocho, Nara-shi, Nara, 630-8225, Japan
  TEL : 0742-25-0111 / FAX : 0742-25-0090

  Google Map
 • Kobe Office

  〒650-0033
  2nd Floor, Idomon Kobe Building, 95, Edomachi, Chuo-ku, Kobe-shi, Hyogo, 650-0033, Japan
  TEL : 078-325-5601 / FAX : 078-325-3316

  Google Map
 • Himeji Office

  〒670-0902
  3rd Floor, Minato Ginko Daiichi-Seimei Kyodo Building, 24, Shiroganemachi, Himeji-shi, Hyogo, 670-0902, Japan TEL : 079-287-2720 / FAX : 079-287-2721 Google Map
  TEL : 079-287-2720 / FAX : 079-287-2721

  Google Map
 • Nishinomiya Office

  〒662-0978
  3rd Floor, Murai Building, 4-8, Sansho-cho, Nishinomiya-shi, Hyogo, 662-0978, Japan
  TEL : 0798-23-1001 / FAX : 0798-23-1004

  Google Map

Chugoku・Shikoku・Kyushu・Okinawa

 • Okayama Office

  〒700-0904
  7th Floor, Sumitomo-Seimei Okayama Building, 1-1-1, Yanagimachi, Kita-ku, Okayama-shi, Okayama, 700-0904, Japan
  TEL : 086-803-2022 / FAX : 086-803-2025

  Google Map
 • Hiroshima Office

  〒730-0035
  4th Floor, Meiji Yasuda-Seimei Hondori Building, 6-11, Hondori, Naka-ku, Hiroshima-shi, Hiroshima, 730-0035, Japan
  TEL : 082-544-0181 / FAX : 082-544-0188

  Google Map
 • Matsuyama Office

  〒790-0001
  10th Floor, Sugai Nissei Building, 3-3-3, Ichibancho, Matsuyama-shi, Ehime, 790-0001, Japan
  TEL : 089-987-7235 / FAX : 089-987-8785

  Google Map
 • Takamatsu Office

  〒760-0017
  5th floor, Konan Asset Takamatsu Bancho Building, 1-6-6, Bancho, Takamatsu-shi, Kagawa, 760-0017, Japan
  TEL : 087-811-5606 / FAX : 087-811-5607

  Google Map
 • Kokura/Kitakyushu Office

  〒802-0002
  7th Floor, Kokura Building, 2-7-8, Kyomachi, Kokurakita-ku, Kitakyushu-shi, Fukuoka, 802-0002, Japan
  TEL : 093-512-1650 / FAX : 093-512-3132

  Google Map
 • Fukuoka Branch - Second Office

  〒810-0004
  7th Floor, Sunlight Building, 5-23-8,Watanabe street,Tyuoh-ku, Fukuoka-shi, Fukuoka, 810-0004, Japan
  TEL : 092-600-4673 / FAX : 092-720-1821

  Google Map
 • Tenjin/Fukuoka Office

  〒810-0001
  7th Floor, Fukuoka Shoken Building, 2-14-2, Tenjin, Chuo-ku, Fukuoka-shi, Fukuoka, 810-0001, Japan
  TEL : 092-718-4666 / FAX : 092-718-4667

  Google Map
 • Hakata Office

  〒812-0012
  7th Floor, Shinkansen-Hakata Building, 1-1, Hakataeki Chuogai, Hakata-ku, Fukuoka-shi, Fukuoka, 812-0012, Japan
  TEL : 092-477-3140 / FAX : 092-477-3155

  Google Map
 • Fukuoka - Second Office

  〒810-0004
  7th Floor, Sunlight Building, 5-23-8, Watanabe-Street, Cyuo-ku, Fukuoka-shi, Fukuoka, 810-0004, Japan
  TEL : 092-720-1820 / FAX : 092-720-1821

  Google Map
 • Kurume Office

  〒830-0032
  4th Floor, Asahi-Seimei Kurume Azumacho Building, 38-44, Higashimachi, Kurume-shi, Fukuoka, 830-0032, Japan
  TEL : 0942-36-8530 / FAX : 0942-36-8531

  Google Map
 • Nagasaki Office

  〒850-0033
  4rd Floor, Sumitomo Seimei Nagasaki Building, 7-1, Manzai-machi, Nagasaki-shi, Nagasaki, 850-0033, Japan
  TEL : 095-811-0230 / FAX : 095-811-0231

  Google Map
 • Kumamoto Office

  〒860-0806
  2nd Floor, Taiyo-Seimei Kumamoto 2 Building, 4-1, Hanabatacho, Chuo-ku, Kumamoto-shi, Kumamoto, 860-0806, Japan
  TEL : 096-312-2909 / FAX : 096-312-2888

  Google Map
 • Miyazaki Office

  〒880-0805
  8th Floor, Carino Miyazaki Building, 4-8-1, Tachibanadori Higashi, Miyazaki-shi, Miyazaki, 880-0805, Japan
  TEL : 03-4540-6563 / FAX : 0985-25-1172

  Google Map
 • Kagoshima Office

  〒892-0847
  2nd Floor, Kagoshima Fukoku-Seimei Takamibaba Building, 11-25, Nishisengokucho, Kagoshima-shi, Kagoshima, 892-0847, Japan
  TEL : 099-219-9200 / FAX : 099-219-9190

  Google Map
 • Okinawa Office

  〒900-0032
  8th Floor, JPR Naha Building, 1-1-19, Matsuyama, Naha-shi, Okinawa, 900-0032, Japan
  TEL : 098-951-3888 / FAX : 098-951-3889

  Google Map
 • Okinawa BPO Center

  〒900-0015
  5th Floor, Kumoji UF-Building, 2-22-12,Kumoji , Naha-shi, Okinawa, 900-0015, Japan
  TEL : 070-4546-9722

  Google Map

Singapore

 • Singapore Subsidiary


  24 Raffles Place #17-04B Clifford Centre Singapore 048621
  TEL : +65-6557-0135 / FAX : +65-6557-0136

  Google Map

Thailand

 • Thailand Subsidiary (Bangkok)


  Unit 801, 8th Floor, Mercury Tower, 540 Ploenchit Road, Lumpini, Pathumwan, Bangkok 10330, Thailand
  TEL : +66-2-253-9800 / FAX : +66-2-253-9807

  Google Map
 • Thailand Subsidiary (Chonburi)


  4/222 Harbormall Bldg. Unit 10C04-05, 10th Floor, Moo 10, Sukhumvit Road Thungsukhla, Sriracha, Chonburi 20230, Thailand
  TEL : +66-3-811-1256 / FAX : +66-3-811-1261

  Google Map
 • ABROADERS Co., Ltd.


  Unit 801, 8th Floor, Mercury Tower, 540 Ploenchit Road, Lumpini, Pathumwan, Bangkok 10330, Thailand
  TEL : +66-2-253-9800 / FAX : +66-2-253-9807

  Google Map

Taiwan

 • Taiwan Subsidiary


  7F.-1, No. 369, Fuxing North Road, Songshan District, Taipei City, 105, Taiwan (R.O.C.)

  Google Map

Indonesia

 • Indonesia Subsidiary (Jakarta)


  World Capital Tower Floor 12, Jl. Mega Kuningan Barat No.3, RT.5/RW.2, Kuningan, Kuningan Tim., Kecamatan Setiabudi, Kota Jakarta Selatan,
  TEL : +6221-5723322

  Google Map

Philippines

 • Philippines Subsidiary (Manila)


  41st Floor, G.T. International Tower, 6813 Ayala Avenue, H.V. Dela Costa, Street, Makati City, 1200 the Philippines
  TEL : +63-2-843-2986

  Google Map

Vietnam

 • Vietnam Subsidiary (Ho Chi Minh): Recruitment


  704 ZEN PLAZA, 56 Nguyen Trai St, Dist1, HCMC, Vietnam
  TEL : +84-8-3925-2611

  Google Map
 • Vietnam Subsidiary(HA NOI)


  5th floor, Eurowindow Multicomplex, 27 TranDuyHung St, CauGiay Dist, Ha Noi, Vietnam
  TEL : +84-4-6653-4328

  Google Map

Malaysia

 • Malaysia Subsidiary(Kuala Lumpur)


  11.02, Level 11, Menara Weld, 76, Jalan Raja Chulan, 50200 Kuala Lumpur, Malaysia
  TEL : +60-3-2020-1885 / FAX : +60-3-2020-1869

  Google Map
 • Malaysia Subsidiary(Penang)


  Suite 1-06-3A, Menara IJM Land, 1 Lebuh Tunku Kudin 3, 11700 Gelugor, Penang, Malaysia
  TEL : +604-2919928 / FAX : +604-2919926

  Google Map